Sherbiny Logo

Engineering

Sherbiny has been trusted for over 30 years serving clients across the Industrial, Power, Petrochemical, Oil & Gas, and Water Treatment Industries. Our Engineering Team provides a complete solution for your project needs, from exploring technical problems, through design, to full engineering support for project implementation. We employ our experience and knowledge to assist our clients in achieving the optimal and cost-efficient solutions to their issues both in the design of plant type facilities and customized equipment. Our goal is to make industrial processes safer, more efficient and promote environmentally friendly technologies, according to the specific needs of our clients. The company operates ISO 9001:2015 Quality Management System.

A Sherbiny már több mint 30 éve az ügyfelek megbízható partnere az ipar számos szegmensében úgy, mint az energiaipar, petrolkémia, olaj- és gázipar, valamint a vízkezelés területein. Mérnökcsapatunk teljeskörű megoldást kínál a projekt igényeinek megfelelően, a műszaki problémák feltárásától, a tervezésen át, a projekt megvalósítás teljes mérnöki támogatásáig. Tapasztalatunkat és tudásunkat felhasználva segítjük Ügyfeleinket műszaki feladataik, optimális és költséghatékony megoldásában, mint a létesítmény jellegű, mint pedig egyedi berendezések tervezésében. Célunk az ipari folyamatok biztonságosabbá, hatékonyabbá tétele és a környezetbarát technológiák népszerűsítése, Ügyfeleink egyedi igényei szerint. ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszert működtetünk.

About Sherbiny Engineering

Our Engineering Office was established in 2015 with the team having decades of experience in the oil, gas, and chemical industries. Our profile ranges from exploring technical problems, through design, to full engineering support for project implementation. In the last few years, we have made use of our knowledge in connection with foreign and domestic projects in other areas (energy sector, pharmaceutical industry, water treatment), both in the design of plant type facilities and customized equipment. The Engineering Office is owned by Sherbiny with over 30 years of experience in offering premium industrial solutions across Saudi Arabia, GCC, and Europe.

Rólunk - Sherbiny Engineering

Mérnökirodánk 2015-ben alakult, olaj- és gázipari, valamint vegyipari területen szerzett több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégák alkalmazásával. Profilunk a műszaki problémák feltárásától, a tervezésen át, a projekt megvalósítás teljes mérnöki támogatásáig terjed. Az elmúlt években ismereteinket külföldi és hazai projektekkel összefüggésben más területeken (energia szektor, gyógyszeripar, vízkezelés) is kamatoztattuk, mind létesítmény jellegű, mind pedig egyedi berendezések tervezésében. Társaságunk a Sherbiny Holdings tulajdonában van, amely 30 éve folytat értékesítési, beszerzési és kivitelezési tevékenységet a Közel-keleten, illetve több európai irodát is működtet.

Engineering Services

Our engineering service covers from the design of custom-made equipment and skid units through complex systems (reconstructions, debottlenecking) to the complete technical support of the investment of entire plants (green and brownfield) in industries including:

 • - Oil & Gas
 • - Petrochemicals / Chemicals
 • - Power & Water
 • - Mining
 • - Hydrogen
 • - Pharmaceutical
 • - General Industries

Mérnöki Szolgáltatások

Mérnöki szolgáltatásunk kiterjed az egyedi készülékek, szánkós egységek tervezésétől az összetett rendszerek (átalakítások, bővítések) tervezésén keresztül a teljes üzemek (zöld- és barnamezős) beruházásának komplett műszaki támogatására, az ipar alábbi szektoraiban:

 • - Olaj- és gázipar
 • - Petrolkémia, Vegyipar
 • - Hidrogén ipar
 • - Energia szektor
 • - Gyógyszeripar
 • - Vízkezelés
 • - Gyártó, termelő ágazatok

Design Activities

 • • Process Simulation and Design
 • • Plant and Piping Design in 2D / 3D
 • • Piping Stress Calculations, Mechanical simulations
 • • Equipment Design (Pressure Vessel, HEX and Storage Tank) according to ASME / EN
 • • Custom made Equipment and Skid Design
 • • Instrumentation and Automation Design
 • • HSE, Fire and Gas Detection Design
 • • Electrical Design
 • • Civil & Structural Design
 • • Expertise activities
 • • CAPEX / OPEX estimations

Tervezési tevékenységek

 • • Technológiai szimulációk, tervezés
 • • Üzem- és csővezetéki tervezés 2D/3D rendszerben
 • • Csővezetéki feszültség számítások, mechanikai szimulációk
 • • Készüléktervezés (nyomástartó edény, hőcserélő, tárolótartály) ASME / EN szabványok szerint
 • • Egyedi berendezések, szánkós egységek tervezése
 • • Műszerezés és automatizálás tervezés
 • • MTK, tűz- és gázérzékelő rendszerek tervezése
 • • Villamossági tervezés
 • • Alapozás és acélszerkezeti tervezés
 • • Szakértési tevékenységek
 • • CAPEX / OPEX költségbecslések

Sherbiny Engineering Offers

 • Conceptual Design | Koncepcionális tervek

  • Conceptual design is basically needed in the preliminary phase of the investments, where the goal is to determine the basic parameters of the planned technological process, the main equipment and devices, and other supplementary units (utility systems).
  • Koncepcionális tervezésre alapvetően egy beruházások előkészítő fázisában van szükség, melynek során a tervezett technológia, a főbb berendezések, készülékek, illetve az egyéb kiegészítő létesítmények (segédrendszerek) alapvető paramétereinek a meghatározása a cél.
 • Feasibility Study | Megvalósíthatósági tanulmány

  • During the feasibility study, alternative technical solutions corresponding to the aim of the project will be developed and compared. Its aim is to present and evaluate each option based on techno-commercial (CAPEX-OPEX) analysis, supporting the determination of the optimal technical scope in the initial phase of the project.
  • Megvalósíthatósági tanulmány során, a projekt célkitűzéseinek megfelelő alternatív műszaki megoldások kerülnek kidolgozásra és összehasonlításra. Célja az egyes opciók bemutatása és műszaki-, valamint gazdaságossági (CAPEX-OPEX) elemzés alapján történő értékelése, ezzel támogatva a projekt kezdeti szakaszában az optimális műszaki tartalom meghatározását.
 • Basic Design | Basic terv

  • Basic design is the basic document of the detail design, where typically the technological process of the plant is defined, specifying the main process parameters of the equipment and devices. It also defines the tasks to be carried out during detail design phase for all other disciplines. Basic design may be accompanied by a cost estimation with +/- 30-40% accuracy.
  • A Basic terv a kiviteli terv alapdokumentuma, amelyben jellemzően a megvalósítandó létesítmény technológiai folyamatai kerülnek meghatározásra, a berendezések, készülékek főbb technológiai paramétereinek a specifikálásával. Az egyéb szakági tervezési feladatokra vonatkozóan rögzíti a kiviteli tervben elvégzendő feladatokat. A Basic terv alapján, +/- 30-40% pontosságú költségbecslés készíthető.
 • Detailed Design | Kivitelezési terv

  • Detailed technical documentation required for the implementation of the project which contains the specifications, requirements for all related activities (procurement, construction, inspection, testing, etc.) for the entire scope of the work.
  • A projekt megvalósításához szükséges kivitelezési tervdokumentáció, amely tartalmazza a beszerzéshez, gyártáshoz, kivitelezéshez, illetve a különböző vizsgálatok, tesztek elvégzéséhez szükséges specifikációkat, követelményeket is a beruházás teljes terjedelmére vonatkozóan.
 • As-Built Design Documentation | Megvalósulási tervdokumentáció

  • The purpose of the As-Built Design Documentation package is to prepare such documentation (based on the Detail design documentation) which reflects the implemented state of the project. The documentations support the Customers by having well-founded documentation package for the future reconstructions and upgrades.
  • A megvalósulási dokumentáció célja a kiviteli tervek aktualizálása a megvalósult állapotnak megfelelően, ezzel megteremtve a lehetőséget, hogy a későbbi rekonstrukciókhoz, átalakításokhoz megalapozott dokumentáció álljon rendelkezésre az Üzemeltetők részére.
 • FEED Design | FEED terv

  • The goal of the FEED plan, based on the Basic plan, is to compile technical documentation from the point of view of the construction plan, which already takes into account the specifics of the installation site, the specific requirements of the Customer and the technical detail of +/- 10-20% can be determined on a market basis.
  • A FEED terv alapvető célja, a Basic terv alapján olyan, kiviteli terv szempontú műszaki dokumentáció összeállítása, amely már figyelembe veszi a telepítési helyszín sajátosságait, a Megrendelő specifikus követelményeit, valamint olyan műszaki részletességű, amellyel a beruházási költségek +/- 10-20% -os pontossággal, piaci alapon határozhatók meg.
 • Authority Documentation | Engedélyezési terv

  • Technical design documentation required for obtaining the permits from Authorities relating the implementation of the project, which based on the Authority requirements (regulations and standards). The permit documentation is based on the FEED or the Detail design.
  • A projekt megvalósítással összefüggő hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció, amely figyelembe veszi a vonatkozó hatósági előírások (rendeletek és szabványok) követelményeit. Az engedélyezési dokumentáció a FEED vagy a kiviteli terv alapján kerül összeállításra.

Our Network

Trusted by the Best

Contact Us

Sherbiny Hungary

Hungary, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 1.

Phone: +36 28 411 617

Email: sales@sherbiny.hu

Sherbiny Saudi Arabia

4128, Prince Faisal Bin Fahd Road Green Belt, Al-Khobar, 34436, Kingdom of Saudi Arabia

Phone: +966 13 801 0231

Email: contact@sherbiny.com

© 2022 Sherbiny. All Rights Reserved.